Thứ Ba, Tháng Mười Một 20, 2018
Tags Hà Nội ô nhiễm

Tag: Hà Nội ô nhiễm

Báo động lớn khi phát hiện có thủy ngân trong không khí ở Hà Nội

Không khí Hà Nội ô nhiễm, người già và trẻ em nên hạn chế...

Trước thông tin Tổng cục Môi trường quan trắc phát hiện có thủy ngân trong không khí Hà Nội, các chuyên gia cảnh báo,...